การเดิมพันรูปแบบ Decimal Odds มาถึงตอนนี้ เราได้ใช้รูปแบบตัวเลขทั้งหมดและได้การเดิมพันแบบ moneyline หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่ารูปแบบการเสนอราคาแบบอเมริกันไปเป็นทีเรียบร้อย รูปแบบการเดิมพันประเภทนี้ เป็นรูปแบบที่ผู้เล่นจะเห็นเมื่อทำการเดิมพันในสหรัฐอเมริกามากกว่าการเดิมพันทั่วไป และสามารถเห็นได้จากเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์จำนวนมาก แต่ในส่วนพื้นที่อื่นของโลก ผู้เล่นจะได้เห็นสิ่งอีกอัตราการเดิมพันอีกหนึ่งรูปแบบที่เรียกว่า Decimal Odds และสิ่งเหล่านี้ก็สิ่งที่แสดงอัตราการเดิมพันที่เหมือนกัน โดยเราจะแสดงรูปแบบทั้งสองรูปแบบดังนี้ American Odds Cowboys vs Packers Cowboys -145 American Odds Packers +130 Decimal Odds